Vandtætning af belægninger

Ved alle typer byggeri er der brug for en overflade der er vandtæt og sikret imod nedsivning af vand. Vi udarbejder alle former for totalløsninger i forbindelse med vandtætning. Derfor giver vi også 10 års garanti for vandtæthed.

Tag kontakt til os hvis du har brug for vandtætning og vandsikring af overflader i parkeringshuse, tage, fundamenter, erhvervsbyggeri, altaner, kælderrum, baggårde, butikker og meget andet.

I forbindelse med vores arbejde med vandtætning i parkeringshuse, sørger vi for at parkeringshuset forbliver åbent og det giver så få gener for de besøgende som overhovedet muligt.

Triflex Waterproofing Membrane System benyttes ofte til vores projektor. Den har en revneoverbyggende effekt op til 2 mm og er OS 10 certificeret.

 • Hurtig ind - hurtig ud
 • Åbent, mens der arbejdes
 • Ét telefonnummer 46 32 05 01
 • Vi laver projekt og totalløsning - vi løser alt
 • Op til 10 års garanti for vandtæthed
 • Triflex Waterproofing Membrane System benyttes ofte.
  Den har en revneoverbyggende effekt op til 2 mm og er OS 10 certificeret.

Eksempler på:

 • Aquarender
 • Søjler
 • Afløb
 • Riste

Sikring af:

 • Horisontale beton flader
 • Vertikale beton flader

Lunker er en risiko

Decorativa lægger stor vægt på forarbejde, som bl.a. består i udjævning af lunker. Lunker kan indeholde meget vand og derfor være til stor gene og fare for brugerne.

Ny Belægning med lang holdbarhed

Decorativas belægning kan udlægges på stort alle former for underlag. Såsom på asfalt støbeasfalt, densiphalt og selvfølgelig på de fleste cementbaserede produkter.

Vi udlægger acryl, epoxy og polyurethan. Decorativa leverer garanti for vedhæftning. Spar penge ved hurtig renovering. Vi udlægger med hurtighærdende produkter, og dermed kan et p-hus holdes åbent under renoveringen.

Her har vi fikset utæt tagpap

Her har man i små 10 år konstant haft utæt tagpap / tagpapmembran med vandnedtrængning. Nu tørt på fjerde år.

PROBLEMATIKKER OG LØSNINGER

Vi ser mange parkeringshuse / parkeringsdæk / ramper, hvor vandindtrængning er problematisk for bygningen og dens brugere. Derfor lægger vi et stort arbejde i at vandsikre / vandtætne et parkeringsareal, inden belægningen-membranen lægges på. Vi har øje for alle bygningens detaljer. Hvis ikke en bygnings detaljer er vandsikret, såsom eksempelvis afløb, riste, aquarender og søjler, udgør dette i realiteten en potentiel risiko for vandindtrængning / vandskade.

PROJEKTET - Opstart og rapportering

Det typiske entrepriseforløb starter med en rapport over p-husets tilstand. Derefter udarbejdes forslag med løsningsmuligheder baseret på rapporten. Forslaget indeholder også design- og optimeringsforslag. Der afsluttes med en garanti, drift- og vedligeholdsplan, serviceaftale samt aflevering af ks-materiale. Der kan indbygges en 10 års garanti.

Kontakt os gerne for et besigtigelsesbesøg. Danmarks førende vandtætningsspecialist med arbejde udført for boligselskaber, offentlige bygninger, private bygherre og mere end 300.000 m2 overflader i mere end 100 parkeringshuse, ramper mm.

NYT - Tagrenovering og utætte altaner

Tagrenovering og utætte altaner, membranbelægning med garanti, skridsikring af altaner.

Kontakt os

Ét telefonopkald +45320501 – én mail bpj@decorativa.dk – én samlet løsning

10 års garanti

Som en af Danmarks førende giver vi som nogle af de eneste 10 års garanti.