Fuger og dilatationsfuger

Det er en kendt sag, at bygninger bevæger sig. Spørgsmålet er, om en given belægning kan klare bygningens bevægelser eller om der kan være brug for yderligere tiltag til at optage bevægelserne. Selv om vores belægningssystemer har en revneoverbyggende effekt på op til 2 mm (mod normalt anvendte systemer i DK 0,2-0,3 mm), kan vi være nødt til at lægge ekstra forstærkning ned i undergulvet – de såkaldte dilatationsfuger.

For at fastlægge mængden af eventuelle bevægelse rådfører vi os som regel med en ingeniør. Ud fra ingeniørens beregninger beslutter vi, om der skal nedlægges en dilatationsfuge eller om vores system kan klare belastningerne uden denne ekstra proces.

For os er det vigtigt, at vores produkter kan arbejde sammen med en dilatationsfuge. Vi har desværre set nok af eksempler på, når et belægningssystem ikke er i stand til det.

Migua & Buchenberger

Vores leverandør har indgået et samarbejde med firmaer, som leverer dilatationsfuger. Samarbejdet består i at sikre, at når og hvis der er brug for dilatationsfuger, så kan vores leverandørers belægningssystemer hæfte 100% på deres dilatationsfuger. Vores systemer kan anvendes sammen med dilatationsfuger fra Migua og Buchenberger.

Ring nu - +45 71 99 28 08