Forlæng din levetid for din tagpap
med 15 års garanti

Den nye teknologi er fremtidens kvalitetsbaseret løsninger, som erstatter tagpaptage over hele Europa. Grønne tage, tagvinduer, tagbrønde, taginstallationer og tagterrasser, som her kan udføres uden at skulle opvarmes først af fx gas. Der er hermed ingen fare for brand – samme produkt.

Mange flade tage udføres i dag med tagpap. Dette har i mange år været en kendt løsning til flade tage og tilslutninger. Med brug af tagpapmetoden viser der sig desværre også at opstå utætheder mange steder, som efterfølgende skader både tag og bygning. Tagpap slår revner i samlinger og i hjørner, og vandet siver ind. Så reparerer man revner med endnu et lag tagpap, som holder et vist antal måneder eller år.

Danmarks måske førende indenfor
vandsikring af flade tage

Vandtætning af flade tage

Vi udfører vandtætning omkring tagvinduer og andre taginstallationer. Vi ser også her, at tagpappen i mange tilfælde ikke er i stand til at holde vandet ude, hvilket selvfølgelig er til gene for bygningens beboere og brugere.

Vi foreslår en forbedret alternativ behandling af utætte tagpapoverflader. Vi reparerer utæt tagpap med stor succes, da vi har et produkt som kan påføres tagpappen uden at skulle fjerne noget. Vores produkt kan lægges direkte oven på tagpappen. Vores produkt er meget fleksibelt, hvilket vil sige, at det kan klare vejrbelastninger i både høje og lave temperaturer. Med andre ord, så revner det ikke ved temperaturudsving. Produktet kan påføres i temperaturer ned til -5°C og er færdighærdet efter 1 time. Når en hel overflade er blevet behandlet med vores produkt, fremstår det som et tæt ”badekar”, og vandet løber kun væk via afløb.

En anden stor fordel er at vores materiale bliver påført kold. Man undgår dermed risikoen for brand, hvilket man desværre af og til ser ifm. konventionelt tagpapinstallering.

Tagterasser

I storbyer, hvor pladsen er knap, kan man med fordel påføre produktet på tagterrasser uden at behøve at tænke på, om der vil komme vand ned i bygningen.
Korrekt placerede afløb sørger for korrekt afvanding. Hvis man ønsker at have planter på sin tagterrasse, kan der påføres et specielt produkt, som automatisk stopper udvikling af planters rødder, når de rammer produktet i bunden af tagterrassen.

Grønne tage,
miljøtage & sedumtage

I udlandet er det stort med grønne tage, miljøtage, græs på taget mm.
Her er vores løsninger uovertruffen og rodsikre mm. Bæredygtigt temperaturkontrol og miljømæssigt en god beslutning.
Lydmæssigt er det også en fordel, da det virker lyddæmpende.

Ring nu - +45 71 99 28 08