Baggårde og asfaltdæk

Decorativa har løst problemer mange steder med dårlige tagpapløsninger, utætte asfaltdæk, stenbelægninger – som betød at der kommer vand ned i underliggende bygninger. Det har givet vandskader på forskellige måder. F.eks. skades betonen eller falder sammen, armeringen ruster og korroderer.

Ingen fjernelse af asfalt selv ekstrem dårlig asfalt kan vi renovere og spare miljøet for store belastninger.

Det kunne dreje sig om: Gamle Københavnske asfalt baggårde, gårdhaver, grønne tage, plantekasser, asfaltområder, mellemdæk, udendørs bassiner, samt utætte asfaltdæk.

I gamle såvel som nye baggårde og gårdhaver kan der ofte være fugt inde i selve gården, men også i kælderrummene, som ligger under niveau. Indeklemt og ildelugtende fugt kan være ret så gennemtrængende i en hel underliggende kælder. Dette kan skabe grundlaget for skimmelsvamp.

Miljøet

Hvorfor fjerne støbeasfalt, asfalt, gammelt tagpap og tagpapmembraner, når det kan blive liggende. Med vores system kan vi ligge det direkte ovenpå asfalten. Ved f.eks. 150 m2 baggård leveres der 12 tons affald, når man vælger en løsning med, at fjerne det hele først.

Afhjælpning

Vi ser i disse områder, en oplagt mulighed for at afhjælpe fugtgenerne. Idet vi kan vandsikre en overflade, så der ikke længere kan trænge vand og fugt ind. Her kan vi forhindre skader, dryp på inventar, chlorid dryp på biler m.m. Generelt har vi også meget fokus på bygningstilslutninger, så som cykelstativer, nedløbsrør, afløb, samt brønde.

Hvis vi yder 10 års garanti på en løsning
Så er det fordi du ved det holder!

Vi giver op imod
10 års garanti på materialerne

Revner er mange gange forsøgt tætnet med en fugeløsning. Vi anvender egne løsninger, som er direkte implementerbare i vores materialer. Hvis der allerede er en eksisterende dilatationsfuge, kan vores materialer også tilsluttes dem. Men mange gange kan vi erstatte de dyre dilatationsfuger med vores eget fugesystem.

Baggårde

Hvis der i forvejen ligger asfalt i en baggård, er det ikke et problem for os, da vores produkter kan lægges direkte oven på asfalt. Dvs. at vi kan spare kunden for meget tid og mange penge, da vi sparer kunden for at skulle betale for en eventuel optagning af gammel asfalt og deponering af samme.
Ramper forekommer også i baggårde. Det kan være aflæsningsramper.
Kontakt os, og vi kommer og kigger på din baggård.

Udvalgte referencer

– Hillerød privat investor
– Skindergade Jeudan
– Vestergade Jeudan
– Greve, Portalen Greve kommune
– Vibo Boligselskab
– Kornerupgård Andelsboligforening

Ring nu - +45 71 99 28 08