Med 10 års garanti på
næsten alle løsninger

Kvalitetssikring og vedligeholdelsesplan
et langtidsholdbart koncept

Vi tager kvalitetssikring meget alvorligt.
Det er grunden til vi altid beder vores medarbejdere om at yde ekstra omhu i forbindelse med en opgave. Kun på den måde kan der sikres en meget høj standard for vores arbejde, og gang på gang fremvise et kvalitetsarbejde der holder i mange år fremefter.

Med vores kvalitetssikring og en drift- og vedligeholdelsesplan fra os er du godt sikret.

Digitaliseret
kvalitetssikring

Vores kvalitetssikring er fuldt digitaliseret og det betyder at du som kunde kan modtage vores dokumentation samme dag som arbejdet er færdiggjort. Vi dokumenterer alt vores arbejde med fotos, som viser alle trin i processen, så du aldrig er i tvivl om det arbejde der er blevet udført og hvordan det er blevet lavet. Det gælder både selve udførslen og i at anvende de korrekte mængder af materialer

Danmarks måske førende indenfor
vandsikring af beton, asfalt og flade tage

Med mere end 300.000 kvm lagte overflader, af løsninger der holder mere end 10 år.

Inden projektstart

Vi påbegynder altid et nyt projekt med et opstartsmøde hvor vi orientere kunden om hele forløbet, udleverer datablade på anvendte materialer og for afklaret evt. spørgsmål. På den måde er i som kunde klædt godt på når arbejdet går i gang.

Ofte arbejder vi i områder hvor medarbejdere, beboere og børn færdes tæt på vores kemiske materialer. Derfor afspærrer vi områderne med godkendt materiel for at forhindre uheld.

Test og
on-site rapporter

Vi udfører ofte test on-site sammen med kunden. Disse test bliver derefter fulgt op med en rapport over hele opgaven. I rapporten vil det fremgå, hvor der er problemer, samt løsningsforslag til disse problemer.

Herunder er der eksempler på nogle testområder, vi har udført for nogle af vores kunder.

Problemer med
vandgennemtrængning
af p-dæk

Vestsjææandscenteret – VSC

Her havde man i mange år haft problemer med vand, som trængte igennem deres p-dæk og ned i butikkerne. Man havde forsøgt med mange konventionelle løsninger, men uden held. Vi gennemgik hele dækket sammen med DEAS og driften. Vi blev enige om at lave et testfelt ved og omkring enklte problem berørte ovenlysvinduer Efter endt test kunne vi påvise positive resultater og har derefter løst problemet permanent.

Vores leverandør udfærdigede en on-site rapport til kunden. Vi har et samarbejde omkring rapporterne, og det værdsætter vi meget. Vi som firma leverer de faktuelle oplysninger, og vores leverandør vurderer de tekniske muligheder. Det resulterer i en rapport, som er aldeles anvendelig for kunden.

ISHØJ BYCENTER

vandgennemtrængning
af p-dæk

Denne test blev udført for Danske Shopping Centre, der har store problemer med vandgennemtrængning fra deres p-dæk. For kun 3 år siden har de fået renoveret hele dækket, men uden succes, da løsningen de valgte dengang, ikke kan holde til de bevægelser, der er i dækket.

Vi blev bedt om at lave en test med vores PMMA-system, der kan holde til bevægelser på op til 2 mm. De andre systemer, der handles på markedet i Danmark, kan klare 0,3 mm.

Her er vores on-site rapport, som vi har udført sammen med vores leverandør – til gavn og glæde for kunden.

10 års garanti

VEDLIGEHOLDELSESPLAN (DRIFT- OG VEDLIGEHOLD)
MED INDBYGGET 10 ÅRS GARANTI FRA BÅDE LEVERANDØR OG PRODUCENT

Vedligeholdelsesplaner er en del af vores kvalitetskoncept. I konceptet er indbygget en årlig rapport, som kan tilkøbes og som prisfastsættes som et særskilt element i et tilbud. Rapporten skrives på baggrund af en årlig gennemgang. En vedligeholdelsesplan løber typisk over 10 år. Den vil som oftest indebære en årlig gennemgang af det udførte arbejde og en efterfølgende rapport. Ved en gennemgang vil eventuelle opståede fejl og slitage blive opdaget.

Vi gennemgår et overstået arbejde meget grundig, og også på dette punkt ved vi af erfaring, hvad der skal kigges efter. Vores erfaring siger, at holdbarheden i vores arbejde forlænges, når der er indgået en vedligeholdelseskontrakt, for herved bliver alle eventuelle fejl og slidtager opdaget i tide og forvolder derfor ikke større skader.

Ring nu - +45 71 99 28 08