Decorativa design

way finding, adfærdsdesign, striber / liniemarkering, vejbump, pullerter, handicapbåse, el-båse, fodgængerfelter, hajtænder, skiltning, maling af vægge, loft og søjler

Vi hedder Decorativa, da vi ønsker at gøre parkeringshuse til mere end bare en grå og kedelig oplevelse. Ideen er, at Shopping centrets image, bliver rykket helt ud på p-pladsen og ikke kun i selve centret.

Way finding

Et tiltalende førstehåndsindtryk er vigtigt for både brugeren og udbyderen, da dette kan have vital betydning for, hvor vidt brugeren vælger at komme igen. Færdselsanvisningerne skal være så klare, at de ikke skaber forvirring.
Handicappladser, familie parkering, nummerering af pladser, el båse.

Forbedret ”miljø” i parkeringshuse

Det er Decorativas opfattelse, at der for relativt få penge kan skabes et langt forbedret ”miljø” i et parkeringshus. Ved angivelse af klar WAYFINDING, skal folk have en klar fornemmelse af, hvor i p-huset de befinder sig.

Det skal være sikkert at færdes i et parkeringshus. Alle flader – gulv, væg, søjler, loft – kan anvendes til at skabe et godt overblik over kørselsretningen.

Med lys- og farveeffekter kan bilisterne guides og dirigeres rundt i et parkeringshus.

Der skal ligeledes være tydelige og afgrænsede områder for fodgængere. Det skal være rart og trygt for fodgængere at færdes i et parkeringshus. Disse områder skal være så tydelige, at det er let for bilisterne at vise hensyn. Alle folk skal kunne føle sig trygge – specielt gælder det de mere udsatte, såsom børn, ældre og handicappede.

Vi ser ofte parkeringshuse, hvor der er sparet på vejvisning.  Vi ser ofte lidt forvirrede bilister, der ikke kan finde ud af, hvilken retning de skal køre i eller de ganske enkelt kører imod færdselsretningen.

Det er Decorativas mål at kunne være behjælpelig med at skabe tydelig vejvisning.

Decorativa ønsker at komme væk fra tankegangen om at parkeringshuse er halvmørke, ildelugtende og snuskede.

Markering er en vigtig del for det færdige udtryk i et parkeringshus. Decorativa kommer gerne med forslag til markering.

Vi anvender PMMA produkter, da de hærder hurtig. Vi venter derfor ikke på hærdning i flere dage, før vi kan komme videre med næste led i behandlingen. Vi klarer det hele inden for kort tid.

Dette giver samtidig mindre gene for brugerne, da afspærring sker i kort tid, samt i etaper.

Kontakt os

Ét telefonopkald +45320501 – én mail bpj@decorativa.dk – én samlet løsning

10 års garanti

Som en af Danmarks førende giver vi som nogle af de eneste 10 års garanti.