Baggårde og asfaltdæk

Decorativa har løst problemer mange steder med dårlige tagpapløsninger, utætte asfaltdæk, stenbelægninger - som betød at der kommer vand ned i underliggende bygninger. Det har givet vandskader på forskellige måder. F.eks. skades betonen eller falder sammen, armeringen ruster og korroderer.

Ingen fjernelse af asfalt selv ekstrem dårlig asfsalt kan vi renovere og spare miljøet for store belastninger.

Det kunne dreje sig om: Gamle Københavnske asfalt baggårde, gårdhaver, grønne tage, plantekasser, asfaltområder, mellemdæk, udendørs bassiner, samt utætte asfaltdæk.

I gamle såvel som nye baggårde og gårdhaver kan der ofte være fugt inde i selve gården, men også i kælderrummene, som ligger under niveau. Indeklemt og ildelugtende fugt kan være ret så gennemtrængende i en hel underliggende kælder. Dette kan skabe grundlaget for skimmelsvamp.

Miljøbæredygtighed.

Hvorfor fjerne støbeasfalt, asfalt, gammelt tagpap og tagpapmembraner, når det kan blive liggende. Med vores system kan vi ligge det direkte ovenpå asfalten. Ved f.eks. 150 m2 baggård leveres der 12 tons affald, når man vælger en løsning med, at fjerne det hele først.

Afhjælpning

Decorativa ser i disse områder, en oplagt mulighed for at afhjælpe fugtgenerne.  Idet vi kan vandsikre en overflade, så der ikke længere kan trænge vand og fugt ind. Her kan vi forhindre skader, dryp på inventar, chlorid dryp på biler m.m. Generelt har vi også meget fokus på bygningstilslutninger, så som cykelstativer, nedløbsrør, afløb, samt brønde.

Logistik

Vi er specialister i at undgå at lukke baggårdene, og laver en samlet plan for jer så kunderne ikke generes eller generes mindst muligt.

Plantekasser bassiner underdørs vandanlæg

– store som små – giver et flot udtryk. Især i tørvejr. Når der siver regnvand ud af bunden på dem efter et regnskyl eller efter en periode med megen sne, er det knapt så charmerende. Decorativa kan tætne plantekasser, så udsivninger undgås.

Grønne tage

vinder mere og mere frem – især i storbyerne. Decorativa kan tætne taghaver og kan ydermere udlægge et materiale, der forhindrer rødderne i at vokse sig så store, at de trænger igennem en underbelægning.
Et moderne klimavenligt grøn tag fra Decorativagør det muligt at udnytte taget bedre.
Taget er ofte en glemt bygningsdel, men her kan den udnyttes smukt og kreativt og det forlænger samtidig tagets levetid.

Specialløsninger

I flere tilfælde har Decorativa monteret udluftningskanaler, så det vandtætte område bliver sikret for opstående fugt. Afløb vandrender.

Decorativa giver op til 10 års garanti på materialerne

Revner er mange gange forsøgt tætnet med en fugeløsning. Decorativa anvender egne løsninger, som er direkte implementerbare i vores materialer. Hvis der allerede er en eksisterende dilatationsfuge, kan vores materialer også tilsluttes dem. Men mange gange kan vi erstatte de dyre dilatationsfuger med vores eget fugesystem.

Baggårde

Hvis der i forvejen ligger asfalt i en baggård, er det ikke et problem for os, da vores produkter kan lægges direkte oven på asfalt. Dvs. at vi kan spare kunden for meget tid og mange penge, da vi sparer kunden for at skulle betale for en eventuel optagning af gammel asfalt og deponering af samme. 

Ramper forekommer også i baggårde. Det kan være aflæsningsramper.

Kontakt os, og vi kommer og kigger på din baggård.

Udvalgte referencer er bl.a.

-    Hillerød privat investor
-    Skindergade Jeudan
-    Vestergade Jeudan
-    Greve, Portalen Greve kommune
-    Vibo Boligselskab
-    Kornerupgård Andelsboligforening

Bæredygtighed og miljø

Vi vil gerne være foregangsmænd på disse områder.

Kontakt os

Ét telefonopkald +45320501 – én mail bpj@decorativa.dk – én samlet løsning

10 års garanti

Som en af Danmarks førende giver vi som nogle af de eneste 10 års garanti.