Betonrenovering

Efter Decorativas opfattelse beskyttes en beton bedst i et p-hus ved at udlægge et system/en membranbelægningstype, der er tilpasset til den pågældende beton. For belægningstyper gælder, at en fleksibel belægningstype kan klare en langt højere belastning end en ufleksibel og ikke-vandbeskyttende belægning. Type af membran er altafgørende for effektiv vandbeskyttelse. Utætheder i belægningen opstår generelt hurtigere i ufleksible belægningstyper og i asfalt.

DECORATIVA UDFØRER ALLE FORMER FOR BETONRENOVERING SÅSOM

  • katodisk beskyttelse
  • zinkanoder
  • korrosionsbremsende svumning/mørtel
  • kulfiberbåndsforstærkning
  • opsætning af hele Gottfred Petersens program i Miguaskinner til dilatationfuger eller andre bevægelsesfuger.

Illum Totalrenovering:
maling af lofter og vægge, betonrenovering med kulfiberbåndsforstærkning.

Privat udendørs p-dæk i Hillrød.
Betonrenovering, indboring af ny armering, vandsikring.

Illum Totalrenovering:
maling af lofter og vægge, betonrenovering med kulfiberbåndsforstærkning.

Ubeskyttede betonoverflader

Mange betonoverflader i parkeringshuse er ubeskyttede og derfor meget sårbare. Decorativa er meget opmærksom på og grundig med at fjerne dårlig beton, og således sikre en bygnings stabilitet og holdbarhed. Armering afrenses og korrosionbeskyttes med korrosionsbremsende svumning. Vi bruger også inhibitor.

Vandsikring af rampeside, med korrosinsbremsende svumning. Ødelagt belægning ved rist .klar til ny membranbelægning.

Ødelagt beton

Biler bringer salte med ind om vinteren. Salte omdannes til klorider, som forårsager alvorlig korrosion i betonens armering. I parkeringshuse, hvor der er lagt belægning oven over betonen til beskyttelse af denne, kan den være hårdt medtaget af nedtrængende saltvand, fordi der ofte er valgt en forkert og ufleksibel belægningstype.

Ødelagte belægninger

  • I belægninger ses utætheder generelt nemt i form af revner og afskalninger
  • I belægninger, som er udlagt oven på beton, vil betonen typisk være skadet netop her.
  • I asfalt er utætheder meget svære at fastslå, da en revne et pågældende sted ikke nødvendigvis angiver det sårbare sted.

Løsninger/ samarbejdspartnere

Ved totalrenovering af Illums parkeringshus arbejdede vi sammen med Sika og lagde deres Sika Cardeck Elastic membranbelægning. Yderligere lavede vi kulfiberbåndsforstærkning med Sika Carbo Dur som forstærkning af bærerevnen i betonen. Andre steder er der brugt BASF Masterseal og Mastertop. Flowcrete er brugt i Varde parkeringsdæk. De senere år er vi gået meget over til Triflex Waterproofing Membrane System og er Nordens eneste aut. entreprenør uddannet på deres tekniske institut i Minden Tyskland. Max Frank er vores førende leverandør med betonrenoveringsløsninger. STO- og Fosrocprodukter er også brugt i de mere end 100 parkeringshuse vi har arbejdet i. Dilatationsfuger mm. her er Migua systemet fra Gottfred Petersen, hvor deres tekniske afdeling bakker os op.
Kulfiberbåndsforstærkning Sika Carbo Dur / Galvashields zinkanode fra Max Frank.

Kontakt os

Ét telefonopkald +45320501 – én mail bpj@decorativa.dk – én samlet løsning

10 års garanti

Som en af Danmarks førende giver vi som nogle af de eneste 10 års garanti.